Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

Περὶ τοῦ ἀββᾶ Θεωνᾶ.


Περὶ τοῦ ἀββᾶ Θεωνᾶ.
Εἶπεν ὁ ἀββᾶς Θεωνᾶς· Διὰ τὸ ἀπασχοληθῆναι τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς Θεὸν θεωρίας, αἰχμαλωτιζόμεθα ὑπὸ τῶν παθῶν τῶν σαρκικῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου