Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

Περὶ τοῦ ἀββᾶ Πέτρου τοῦ τῶν Δίου.


Περὶ τοῦ ἀββᾶ Πέτρου τοῦ τῶν Δίου.
Πέτρος ὁ τῶν Δίου πρεσβύτερος, εἴποτε ηὔχετο μετά τινων, ἐπειδὴ διὰ τὴν ἱερωσύνην ἔμπροσθεν ἴστασθαι ἠναγκάζετο, τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἑαυτὸν ὀπίσω ἵστα ἐξομολογούμενος· ὡς εἰς τὸν βίον τοῦ ἀββᾶ Ἀντωνίου γέγραπται. Τοῦτο ἐποίει, μηδένα λυπῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου