Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Περὶ τοῦ ἀββᾶ Εὐδαίμονος.


Περὶ τοῦ ἀββᾶ Εὐδαίμονος.
Εἶπεν ὁ ἀββᾶς Εὐδαίμων περὶ τοῦ ἀββᾶ Παφνουτίου τοῦ Πατρὸς τῆς Σκήτεως, ὅτι Κατῆλθον ἐκεῖ νεώτερος, καὶ οὐκ ἀφῆκέ μεμεῖναι ἐκεῖ, λέγων ἐπὶ ἐμοῦ, Ὄψιν γυναικὸς οὐκ ἀφιῶ μεῖναι εἰς Σκῆτιν, διὰ τὸν πόλεμον τοῦ ἐχθροῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου