Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

Περὶ τοῦ ἀββᾶ Ἀνδρέου.


Περὶ τοῦ ἀββᾶ Ἀνδρέου.
Ἔλεγεν ὁ ἀββᾶς Ἀνδρέας· Πρέπει τῷ μοναχῷ τὰ τρία ταῦτα· ἡ ξενιτεία, ἡ πτωχεία, καὶ ἡ σιωπὴ ἐν ὑπομονῇ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου