Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Περὶ τοῦ ἀββᾶ Βιαρέ.


Περὶ τοῦ ἀββᾶ Βιαρέ.
Ἠρώτησέ τις τὸν ἀββᾶν Βιαρὲ, λέγων· Τί ποιήσω ἵνα σωθῶ; Καὶ λέγει αὐτῷ· Ὕπαγε, ποίησον τὴν κοιλίαν σου μικρὰν, καὶ τὸ ἐργόχειρόν σου μικρὸν, καὶ μὴ ταράσσου εἰς τὸ κελλίον σου· καὶ σώζῃ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου